• Zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami
  • Zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  • Skutki ogłoszenia upadłości
  • Zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną