Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa cywilnego:

 • Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna)
 • Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna)
 • Prawo spadkowe (m.in. testament, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność, podział spadku)
 • Zastępstwo procesowe
 • Pozew cywilny (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, odpowiedź na pozew)
 • Środki odwoławcze (zażalenie, sprzeciw, zarzuty, apelacja)
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  Odszkodowanie, zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, dla osób poszkodowanych, błąd w sztuce lekarskiej, wypadek przy pracy)
 • Windykacja należności (m.in. pozew przeciwegzekucyjny, skarga na czynności komornika, wniosek o egzekucję należności)