Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Koszty sądowe jako przeszkoda w dostępie do Sądu Zwolnienie od kosztów sądowych jest instytucją o charakterze proceduralnym, która umożliwia dochodzenie przez stronę przysługujących jej praw bez ponoszenia kosztów sądowych, w tym bez opłat. Dla znacznej części polskiego społeczeństwa możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w postępowaniu cywi...

więcej...

Nowe oblicze egzekucji ?

Każdy wierzyciel chce jak najszybciej odzyskać swojej należności. Szybkość jest często kluczowa w tym postępowaniu dla realizacji jego podstawowej funkcji czyli zaspokojenia swojego roszczenia. Przystąpienie do egzekucji poprzedzało prowadzenie czasochłonnego i kosztowanego procesu sądowego. Często i po jego zakończeniu daleko było wierzycielowi...

więcej...

§ Postępowanie Egzekucyjne

W sprawach zwiazanych z egzekucjami majątkowymi występujemy reprezentując naszych Klientów w następujących rodzajach spraw: Powództwo przeciw egzekucujne Egzekucja z nieruchomości Egzekucja z ruchomości Egzekucja z innych praw majątkowych

więcej...

§ Prawo Cywilne

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa cywilnego: Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna) Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna) Prawo spadkowe (m.in. testament, stwierdzenie nabycia s...

więcej...