§ Prawo Upadłościowe

Zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami Zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej Skutki ogłoszenia upadłości Zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną

więcej...