§ Prawo Upadłościowe

Zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami Zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej Skutki ogłoszenia upadłości Zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną

więcej...

§ Prawo Gospodarcze i Handlowe

Prawo Handlowe Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, jak i tych osób, które chciałaby taką działalność prowadzić. Oferujemy pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności, jak również pomoc przy jej założeniu, w szczególności opracowanie umowy spółki, rejestrację w KRS...

więcej...