§ Postępowanie Egzekucyjne

W sprawach zwiazanych z egzekucjami majątkowymi występujemy reprezentując naszych Klientów w następujących rodzajach spraw: Powództwo przeciw egzekucujne Egzekucja z nieruchomości Egzekucja z ruchomości Egzekucja z innych praw majątkowych

więcej...

§ Prawo Upadłościowe

Zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami Zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej Skutki ogłoszenia upadłości Zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną

więcej...

§ Prawo Pracy

Reprezentujemy pracodawców, pracowników w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także rozwiązywania sporów wynikających z zawartych umów.

więcej...

§ Prawo Gospodarcze i Handlowe

Prawo Handlowe Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, jak i tych osób, które chciałaby taką działalność prowadzić. Oferujemy pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności, jak również pomoc przy jej założeniu, w szczególności opracowanie umowy spółki, rejestrację w KRS...

więcej...

§ Prawo Cywilne

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa cywilnego: Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna) Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna) Prawo spadkowe (m.in. testament, stwierdzenie nabycia s...

więcej...