Konstruktywna krytyka działalności pracodawcy nie grozi zwolnieniem

Krytyka pracodawcy zostanie uznana za niedozwoloną, jeżeli przepisy prawa wprost jej zakazują lub gdy stoi w sprzeczności z dobrem zakładu pracy, bądź z zasadami współżycia społecznego, których respektowanie stanowi jeden z najważniejszych obowiązków pracownika wynikających z art. 100 § 1 pkt 4 i 6 Kodeksu pracy. Z powyższego wynika bowiem, że prac...

więcej...

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Koszty sądowe jako przeszkoda w dostępie do Sądu Zwolnienie od kosztów sądowych jest instytucją o charakterze proceduralnym, która umożliwia dochodzenie przez stronę przysługujących jej praw bez ponoszenia kosztów sądowych, w tym bez opłat. Dla znacznej części polskiego społeczeństwa możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w postępowaniu cywi...

więcej...