Kancelaria adwokacka mecenas Anny Tuszyńskiej udziela doradztwa prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej w szczególności dotyczącej:

  • Spółek i prawa korporacyjnego
  • Fuzji, przejęcia i przekształcenia spółek
  • Restrukturyzacji
  • Nieruchomości i prawa budowlanego,w tym inwestycji developerskich
  • Prawa karnego gospodarczego
  • Sporów sądowych i arbitrażowych
  • Prawa własności intelektualnej i nowych technologii

Doradzamy przy prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz likwidacyjnych zarówno w aspektach prawa handlowego jak i optymalizacji podatkowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od momentu zdefiniowania problemu poprzez prowadzenie konsultacji lub negocjacji z wierzycielami i dłużnikami, opracowujemy oraz wnosimy w imieniu klientów wnioski o ogłoszenie upadłości i wnioski zabezpieczające. Ponadto reprezentujemy strony przed syndykiem, sędzią komisarzem, radą wierzycieli, nadzorcą sądowym.
Doradzamy także w ramach bieżącej obsługi prawnej spółek
Zajmujemy się projektami w zakresie badania prawnego podmiotów gospodarczych (legal due diligence).
Doradzamy inwestorom zagranicznym przy tworzeniu spółek lub oddziałów, w bieżącej działalności tych podmiotów w Polsce oraz realizacji i finansowaniu projektów inwestycyjnych.
Świadczymy usługi doradcze podmiotom z sektora technologicznego, obejmującego twórców oprogramowania, firmy informatyczne oraz liderów rynku projektowego w Polsce.
Doradzamy w zakresie pozyskiwania środków na rynkach kapitałowych oraz poprzez zawieranie umów faktoringowych i podobnych oraz realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych.

Kancelaria adwokacka mecenas Anny Tuszyńskiej udziela również pomocy prawnej w zakresie: spraw rodzinnych (rozwód, podział majątku, kontakty z dzieckiem, konwencja haska, spadki), roszczeń kredytowych oraz odszkodowań (m.in. odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, odszkodowanie za wypadek śmiertelny i inne odszkodowania powypadkowe). Więcej informacji w zakładce „Oferta”.