Prawo Handlowe

Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, jak i tych osób, które chciałaby taką działalność prowadzić.

Oferujemy pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności, jak również pomoc przy jej założeniu, w szczególności opracowanie umowy spółki, rejestrację w KRS, opracowanie dokumentów wewnętrznych Spółki między innymi Regulamin organizacyjny, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej.

Kancelaria proponuje również usługi w zakresie stałej, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w szczególności w zakresie sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów umów, reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również reprezentacji przed organami publicznymi.

Posiadamy duże doświadczenie przy przeprowadzaniu audytów prawnych spółek prawa handlowego.

W ramach zadań dla firm wykonujemy m.in.:

  • Obsługa osób fizucznych prowadzących działajlnosć gospodarczą
  • Przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także przekształcenia działalności gospodarczej w spółki prawa handlowego